Danas: Četvrtak, 30.03.2023.Zaboravili ste lozinku?Ulaz za korisnike
Kalendar EventaKalendar evenata

Kalendar evenata za Ožujak 2023.

prethodni mjesecslijedeći mjesec

IT alati za kontroling i financije - specijalističke radionice na primjerima iz prakse


VRIJEME: 17:30
LOKACIJA: Poslovna učinkovitost, Pete Poljanice 11, Zagreb
VRSTA: javni event
Trajanje: od 01.12.2014 do 12.12.2014

Poznavanjem i korištenjem suvremenih i u pravilu lako dostupnih informatičkih alata moguće je u značajnoj mjeri povećati učinkovitost u svakodnevnom radu.

Najčešće korišteni IT alati korišteni u radu kontrolera, financijaša i poslovnih analitičara su:
• Excel
• BI alati
• VBA
• MS Project
• Access i
• PowerPoint.

Nizom specijalističkih radionica na primjerima iz poslovne prakse obrađuju se navedene teme na praktičan i zanimljiv način.

Održavanje radionica maksimalno je prilagođeno polaznicima:
• održavaju se u poslijepodnevnim satima – u navedenim terminima od 17:30 – 20:30 sati
• za jednu kotizaciju moguće je pohađanje više polaznika iz istog poduzeća.

Ciljevi:
Kroz primjere iz poslovne prakse, upoznati se i naučiti koristiti IT alate koji osiguravaju učinkovitije obavljanje poslovnih aktivnosti u svakodnevnom radu.

Ciljna skupina:
Ovaj edukacijski program namijenjen je stručnjacima u kontrolingu, financijama, računovodstvu, internoj reviziji, poslovnoj analizi, kao i svima drugima koji žele usavršiti korištenje IT alata te tako unaprijediti način obavljanja svojih svakodnevnih aktivnosti.

Sadržaj i raspored:

1. DAN: EXCEL - NAPREDNO KORIŠTENJE I
ponedjeljak, 01.12.2014.

Napredne formule:
• Rješavanje praktičnih problema (Error Functions, Circular Reference)
• Manipulacija tekstom u Excel-u (UPPER, LOWER, PROPER)
• Financijske formule (PMT, PPMT, IPMT)
• Složene formule (SUMIF, AVERAGEIF, COUNTA)

Tablice i grafovi:
• Provjera valjanosti podataka (Data Validation)
• Uvoz, dijeljenje i zaštita podataka (Import, Sharing, Protecting)
• Uvjetno oblikovanje ćelija (Conditional Formatting)
• Napredna izrada grafova (Two-In-One, Multiple Axis)

2. DAN: EXCEL - NAPREDNO KORIŠTENJE II
utorak, 02.12.2014.

Rad s podacima:
• Izgled i oblikovanje tablica (Design, Sort, Filter)
• Korištenje funkcija baze podataka (Database Functions)
• Traženje podataka (VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH)
• Pivot tablice (PivotTable Report, Calculated Field/Item)

Napredne funckije:
• Što-ako analiza (Data Table, Goal Seek)
• Scenarij analiza (Scenario Manager)
• Makro naredbe (Macros)
• Upotreba alata za rješavanje (Solver)

3. DAN: BESPLATNI ALATI POSLOVNE INTELIGENCIJE (ZA EXCEL) I
srijeda, 03.12.2014.

PALO i Open Source:
• Open source koncept
• BI i open source
• Ponuda open source alata
• Prednosti korištenja open source-a
• Open source i BI projekt, pristup izračunu TCO BI projekta

Primjer iz prakse i upotreba PALO platforme:
• BI i proces planiranja - izgradnja modela na PALO platformi
• Excel i PALO platforma
• Enterprise PALO platforma
• Postupak planiranja i izvještavanja
• PALO formule za Excel
• Izgradnja modela na PALO serveru, prikaz mogućnosti planiranja prihoda i rashoda (praktična vježba)

4. DAN: BESPLATNI ALATI POSLOVNE INTELIGENCIJE (ZA EXCEL) II
četvrtak, 04.12.2014.

PowerPivot - veze među tablicama i modeliranje podataka:
• PowerPivot – uvod
• Modeliranje podataka
• ER model
• PowerPivot i modeli podataka

PowerPivot - vježbe, primjeri iz prakse:
• Povezivanje dvije tablice
• Povezivanje na baze podataka i uvoz podataka u PowerPivot
• Osnove DAX formula – posebne formule koje su nadgradnja na Excel formule
• PowerPivot i izvještavanje – izrada tipičnih izvještaja
• Povezivanje tablica u PowerPivotu; Izgradnja modela za izvještavanje; Izrada PowerPivot tabela (praktične vježbe)

5. DAN: MS PROJECT
petak, 05.12.2014.

Osnove upravljanja projektima i kako napraviti uspješan opseg:
• Kako odrediti kojim putem krenuti?
• Kako se određuje opseg?
• Kako se unosi opseg u MS PROJECT?
• Na što treba paziti?

Dodavanje resursa i troškova na projekt i analiza praćenja:
• Tipovi resursa u MS PROJECT-u
• Kako odabrati pravi resurs?
• Kako pratiti zauzeće resursa?
• Kako se računaju troškovi projekta?
• Kako se sprema projektni plan?
• Kako se prati napredak projekta i odstupanje od planiranog?

6. DAN: VBA I
ponedjeljak, 08.12.2014.

Osnovni koncepti programiranja u VBA:
• Uvod u VBA
• Osnovni koncepti programiranja, pristup izradi programa u Excel-u
• Osnove programiranja – kako automatizirati rad Excel-a?
• VB editor – kako pisati program u Excel-u?

MAKRO i VBA, osnovne strukture u VBA:
• Snimanje makroa i njihovo editiranje – što Excel snimi kada snima makro naredbe
• Promjene snimljenih makroa, korekcije u kodu – brz i jednostavan pristup automatizaciji
• Osnovni elementi programa i njihova implementacija u VBA
• Struktura subrutina, funkcija, If...Then...Else
• For...Next i While...Wend petlje
• Osnovne strukture VBA koda; Editiranje snimljenih makroa; Izrada vlastitih malih programa za repetitivne zadatke (praktične vježbe)

7. DAN: VBA II
utorak, 09.12.2014.

Napredno korištenje VBA:
• Debugiranje programa (ili kako naći greške i ispraviti ih)
• Ostale strukture važne za VBA aplikacije
• Izrada aplikacija u Excel-u
• Izrada aplikacija; Dodavanje interaktivnih objekata na worksheet (praktične vježbe)

Izrada menadžerskog izvještaja u Excel-u upotrebom VBA:
• Konekcije na baze podataka
• SQL upiti, struktura upita, primjeri
• Postavljanje zahtjeva za pripremu podataka (dobavljačima softvera ili informatici)
• Izrada izvještaja upotrebom mapirajućih tablica
• Izrada menadžerskog RDG-a upotrebom VBA nad podacima dohvaćenim iz baze podataka; Povezivanje na baze (praktične vježbe)

8. DAN: ACCESS
srijeda, 10.12.2014.

Uvod u Access i baze podataka:
• Osnovni koncepti baza podataka
• Relacijski modeli – kako se podaci u bazama zapisuju
• Primjeri baza podataka i modela
• Osnovne funkcionalnosti Access-a (izrada baze, pregled izbornika, ...)
• Primjeri izrade jednostavnih relacijskih modela (praktične vježbe)

SQL jezik - dohvat podataka iz baze:
• SELECT naredba
• Filtriranje podataka (WHERE uvjet)
• Povezivanje tablica relacijama
• Kompleksni upiti s više tablica
• Funkcije nad podacima
• Priprema podataka za izvještavanje; Povezivanje Excel-a i baza podataka (primjer Access – Excel); Izvještavanje iz baza podataka (praktične vježbe)

9. DAN: POWERPOINT - NAPREDNO KORIŠTENJE I
četvrtak, 11.12.2014.

Uvod u PowerPoint:
• Uvod, uvodna vježba – evaluacija trenutnog znanja PowerPoint-a
• Priprema prezentacije
• Rad s tekstom – oblikovanje i prilagodba teksta

Rad s oblicima:
• Crtanje jednostavnih oblika
• Oblikovanje i prilagodba oblika
• Manipulacija veličinom, smještajem i poretkom oblika
• Crtanje i oblikovanje složenih oblika

10. DAN: POWERPOINT - NAPREDNO KORIŠTENJE II
četvrtak, 11.12.2014.

Rad s fotografijama i multimedijom:
• Umetanje fotografija
• Prilagodba i oblikovanje fotografija
• Umetanje i prilagodba videa
• Umetanje i prilagodba zvuka

Osnove rada s tranzicijama i animacijama; Interaktivne opcije; Pohrana i dijeljenje:
• Animacije grafova
• Hiperveze i akcije
• Opcije pohrane
• Opcije ispisa
• Opcije dijeljenja i suradnje
• Prezentiranje – opcije i mogućnosti

Datum i mjesto održavanja:
01.12. – 12.12.2014., Zagreb

O predavačima...

mr. sc. Dušan Banović investicijski je menadžer u društvu za upravljanje investicijskim fondovima rizičnog kapitala Prosperusinvest. Posjeduje opsežno znanje iz područja financija, računovodstva, kontrolinga i interne revizije koje je stekao na rukovodećim položajima regionalnih tvrtki poput Gorenja, Droge Kolinske i M SAN Grupe. Njegova međunarodna karijera obogaćena je i višegodišnjim radom u neprofitnoj organizaciji International Medical Corps u sjedištu u Los Angelesu i na projektima u zemljama Istočne Afrike. Poslijediplomski studij iz poslovne administracije završio je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, a dodatno specijalističko obrazovanje na Kennedy School of Government, Sveučilišta Harvard, SAD. Član je Udruge ovlaštenih financijskih analitičara (CFA Institute) i Udruge certificiranih ovlaštenih računovođa (ACCA).

mr. sc. Krešimir Futivić završio je FER 1997. smjer računarstvo. Nakon toga na FER-u upisuje specijalistički studij „Diploma study in management“. 1998. se zapošljava u Farmacija d.d. i radi na razvoju internih aplikacija. Od 2000. radi u IN2 d.o.o gdje se od početka bavi skladištima podataka i poslovnim područjem BI-a. 2012. završava specijalistički studij “Menadžment poslovnih sustava”. Od godine 2012. radi u tvrtci NEOS specijaliziranoj za izradu složenih BI/DW sustava. Već 17 godina radi na poslovima implementacije BI sustava i sustava za planiranje u brojnim hrvatskim poduzećima (TDR, Generali, PBZ American Express i dr.), ali i izvan Hrvatske (IsBank - najveća turska banka, Makedonski Telecom i dr.). Sudjeluje na brojnim velikim projektima u ulogama BI konzultanta, arhitekta BI sustava i voditelja projekata. Područje glavnog poslovnog interesa su mu financijsko planiranje i izvještavanje.

Nenad Trajkovski, PMI-RMP, PMP, MCP, MCT, MCTS, MVP, PSM-I. Rođen u Zagrebu. Radi kao voditelj projekata na složenim softverskim projektima u PERPETUUM MOBILE d.o.o., ta kao trener za vođenje projekata i MS PROJECT. MVP za Project. Redoviti predavač na Microsoft WINDAYS, MS VIZIJA i MS SINERGIJA konferencijama. U proteklih 5 godina nalazi se među prvih 5 predavača po ocjenama publike. Posjeduje PMP (Project Management Professional) i RMP (Risk Management Professional) certifikate.

Luka Krejči, MBA, je kroz karijeru u području strategije i strateškog savjetovanja stekao veliko iskustvo u području izrade poslovnih prezentacija te prezentiranja istih raznim ciljanim skupinama. Navedeno radno iskustvo stekao je u konzultantskoj kući T&MC (Cap Gemini), te kasnije kao Voditelj strategije Vipnet-a. Danas vodi tvrtku Prezentacija koja se bavi edukacijom i savjetovanjem vezano za izradu poslovnih prezentacija, te samom izradom i osvježavanjem prezentacija za klijente. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a 2011. godine završio je Executive MBA program na Cotrugli Business School.

Vrijeme održavanja:
ponedjeljak - petak, 17:30 - 20:30 sati

Rok za prijavu:
Srijeda, 26.11.2014.

Kotizacija:
Kotizacija za sudjelovanje na radionici: 6.900,00 HRK + PDV.

Kotizaciju je potrebno platiti najkasnije do navednog roka za prijavu za edukaciju.

U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja i osvježenja tijekom pauze.

Popusti:
• 5% - za članove Kluba kontrolera i naše dosadašnje polaznike (jedinična cijena 6.555,00 HRK + PDV)
• 10% - za 2 polaznika iz istog poduzeća (jedinična cijena 6.210,00 HRK + PDV)
• 15% - za 3 i više polaznika iz istog poduzeća (jedinična cijena 5.865,00 HRK + PDV)


Link:

Kalendar evenata za Ožujak 2023.

prethodni mjesecslijedeći mjesec
 • pon
 • uto
 • sri
 • čet
 • pet
 • sub
 • ned
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

ICT novostiStatistika

 • Događaja - 2422
 • Agencije - 65
 • Tvrtke - 109
 • Mediji - 12